Upravljanje organizacijom

Upravljanje organizacijom

Limes HR Consulting

„Promeni pre nego što budeš morao da promeniš“

Džek Velč

Postoji trenutak kada obim poslovanja jedne kompanije prevaziđe njenu organizaciju. To je veoma čest slučaj, gotovo obavezan u životu skoro svake kompanije, bilo da je u pitanju kompanija u Srbiji ili bilo gde u svetu.

LIMES HR CONSULTING

Rast kompanije uslovljen poslovanju u dinamičnom okruženju, traži brzo delovanje menadžmenta na svim frontovima.
Često plitka i preopterećena menadžerska ili vlasnička struktura ne može na pravi način da se izbori sa poslovnim izazovima na svim frontovima.

Najčešće se reaguje na rešavanje izazova u domenu finansija, nabavke, prodaje, logistike a često se zapostavljaju problemi organizacije preduzeća i strateškog upravljanja ljudskim resursima.

LIMES HR CONSULTING

Najvažnija stvar u takvim situacijama je da menadžment prepozna potrebu za unapređenjem procesa i poslova iz oblasti upravljanja organizacijom. Za sve ostalo pobrinuće se tim Limes HR Consulting-a.

Od idejnog projekta, analize postojećeg stanja u kompaniji, usaglašavanje opšte teorije i praktične obuke sa analiziranim podacima iz istraživanja do obuke i realizacije organizacionih modula pa sve do implementacije projekta i finalnih istraživanja.

Ovaj projekat će uz potpunu podršku top menadžmenta svakako doprineti rastu performansi kompanije i poboljšanju radne sredine za zaposlene. Dugoročan je i namenjen srednjim i velikim kompanijama.

ŠTA ĆEMO UNAPREDITI?

Organizacionu strukturu

Organizacionu strukturu

Organizacionu kulturu

Organizacionu kulturu

Organizaciono ponašanje

Organizaciono ponašanje

Strateško upravljanje ljudskim resursima

Strateško upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje promenama

Upravljanje promenama

Vaš uspeh je naš posao