Regrutacija i selekcija

Regrutacija i selekcija

Limes HR Consulting

„Zaposlite karakter. Trenirajte veštine.”

Piter Šuc

Pozovite nas , ukoliko želite da zaposlite kvalitetne kadrove ali jednostavno nemate dovoljno vremena da se tome posvetite.

Kvalitetna i pravovremena regrutacija i selekcija čine važnu komponentu Vašeg uspeha a Vaš uspeh je naš posao! Nudimo Vam da posao regrutacije i selekcije uradimo za Vas ali u saradnji sa Vama kako bismo zajedno izabrali kvalitetnog kandidata. Kvalitetni zaposleni Vašoj kompaniji donose konkurentsku prednost!
Možete nas zvati kada se ukaže potreba za angažovanjem novih zaposlenih , POJEDINAČNA USLUGA, a nudimo Vam i uslugu regrutacije i selekcije kroz kontinuirano PARTNERSTVO.

Limes HR Consulting će preuzeti za vas kompletan proces regrutacije kandidata za upražnjeno radno mesto.

Limes HR Consulting

POJEDINAČNA USLUGA

Ukoliko imate potrebu da popunite određenu poziciju kvalitetnim kadrom nudimo Vam pojedinačnu uslugu regrutacije i selekcije.
U dogovoru sa Vama i sa podacima koje nam predočite o poziciji koju popunjavate obavićemo za vas regrutaciju i selekciju kvalitetnih kandidata u što kraćem roku.

Ukoliko kandidat koga ste angažovali nije pokazao nivo zahtevanih kompetencija i veština izvršićemo još jedan krug selekcije prema navedenim kriterijumima.

Limes HR Consulting

PARTNERSTVO

Ukoliko imate plan zapošljavanja za naredni period ili možemo da ga napravimo zajedno, preporučujemo Vam našu uslugu kontinuiranog PARTNERSTVA.
Korišćenje ove usluge omogućiće Vam da na najkvalitetniji način upravljate procesom pronalaženja kvalitetnih zaposlenih.

Dugoročnom kontinuiranom saradnjom bolje upoznajemo Vaše potrebe.
Kreiramo bazu specifičnih potencijalnih kandidata za Vaše potrebe.
Naknada za proces regrutacije i selekcije je podeljena na jednake mesečne rate.

U tom procesu:

Privućićemo dovoljan broj kvalifikovanih kandidata kako bismo povećali izbor

Privućićemo dovoljan broj kvalifikovanih kandidata kako bismo povećali izbor

Poštovati definisanu strategiju kompanije kako bismo izbegli zapošljavanje nestručnih ljudi

Poštovati definisanu strategiju kompanije kako bismo izbegli zapošljavanje nestručnih ljudi

Voditi računa o potrebama vaše kompanije ali i o potrebama kandidata

Voditi računa o potrebama vaše kompanije ali i o potrebama kandidata

Selektovati kandidate u uži izbor (opis posla)

Selektovati kandidate u uži izbor (opis posla)

Vaš uspeh je naš posao