HR kurs

HR KURS

hr-trening-2
Limes HR Consulting

HR kurs - OSNOVNI NIVO

Verujemo da je u Vašem najvećem interesu da HR funkciju u Vašoj kompaniji, kreirate na pravi način.

U želji da Vam pomognemo u tome, kreirali smo kurs modularnog tipa tako da Vašem zaposlenom pružimo praktično i teorijsko HR znanje.

Nakon našeg kursa Vaš zaposleni (ili više njih) biće osposobljen za samostalan i praktičan rad na HR pozicijama u okviru Vaše kompanije.

Modul 1

Uloga i mesto HR funkcije u organizaciji.

Modul 2

Analiza i opis posla

Modul 3

Regrutacija i selekcija

Modul 4

Planiranje ljudskih resursa u organizaciji

Modul 5

Obuka i razvoj zaposlenih

Modul 6

Zakonska regulativa za ljudske resurse

hr-trening
Limes HR Consulting

HR kurs - NAPREDNI NIVO

Kako se Vaša kompanija razvija , javlja se potreba da se HR u Vašoj kompaniji, unapredi i podigne na viši nivo.

U želji da Vam u tome pomognemo, namenili smo Vam kurs modularnog tipa i kreirali ga tako da znanje i tehnike Vašeg zaposlenog u HR odeljenju podignemo na viši nivo.

Cilj kursa je da Vašem zaposlenom (ili više njih) pružimo HR znanje i tehnike kako bi postao pravi partner i vodič menadžmentu Vaše kompanije kada je u pitanju HR.

Modul 1

Konflikti u organizaciji

Modul 2

Organizaciono ponašanje

Modul 3

Timski rad

Modul 4

Motivacija zaposlenih

Modul 5

Mobing i stres na poslu

Modul 6

Strateško upravljanje ljudskim resursima

Zašto preporučujemo naše HR kurseve?

Pristup kursu orijentišemo na praktičnim primerima.

Vaši zaposleni su u mogućnosti da odmah koriste stečeno znanje.

Vaši zaposleni ne odsustvuju često sa posla.

Pružamo mentorstvo tokom čitavog perioda kursa.

Vaša direktna dobit jesu zaposleni u HR odeljenju, u potpunosti kompetentni za obavljanje svog posla.

hr-treninzi

Vaš uspeh je naš posao